Waar staat Poppetje Blauw voor?

Verrassend en anders

Poppetje Blauw staat voor het onverwachte, het verfrissende, plezier en kracht!
Al opgemerkt dat het poppetje in mijn logo niet blauw is?
Door niet te doen wat iedereen doet, krijgt je iets anders.
Poppetje Blauw wil daarom oplossingen bieden die verrassend zijn. Oplossingen die passen bij het individu. Omdat Poppetje Blauw overtuigd is dat inzichten en veranderingen alleen beklijven als het ‘eigen’ wordt. Dat maakt de interventies van Poppetje Blauw duurzaam.

Benutten van talenten

Iedereen is anders. Dat maakt ons uniek. Als je dit weet in te zetten als je kracht, wordt je waardevol voor anderen, bijv. een werkgever of opdrachtgever.
Om in je kracht te kunnen staan, moet je durven geloven in jezelf en je kwaliteiten!
Straal uit waar je voor staat en je straalt plezier en energie uit! Daarom draagt Poppetje Blauw in haar trajecten oplossingen aan op het vlak van mentale en fysieke gezondheid. Want werk staat niet op zichzelf. Wie lekker in zijn vel zit presteert beter op zijn werk, en vice versa. Dat kan betekenen dat er soms gedurende het traject even afgeweken wordt van het programma. Omdat blijkt dat dit nodig is om verder te kunnen. Omdat Poppetje Blauw overtuigd is dat het geen zin heeft een standaardprogramma af te draaien als blijkt dat ergens een belemmering zit.

Verstand van zaken

Poppetje Blauw maakt zoveel mogelijk gebruik van interventies in de naaste omgeving van de cliënt. Het mes snijdt op die manier aan twee kanten. Het is kostenefficiënt voor de opdrachtgever en laagdrempelig voor de cliënt. Door gebruik te maken van bestaande oplossingen die dicht bij de belevingswereld liggen van de cliënt zijn deze ook toegankelijk zonder tussenkomst van de trajectbegeleider. Dit geeft de cliënt blijvend toegang tot die interventies. Zo wordt er gewerkt aan zelfredzaamheid en een gezonde toekomst.

Verenigt doelen op eigen wijze

Poppetje Blauw begrijpt dat de opdrachtgever zijn verplichtingen heeft en dat er ook zakelijke belangen zijn. Poppetje Blauw beschikt over actuele kennis met betrekking tot wettelijke kaders, regelgeving en praktische zaken betreffende het UWV. Daarnaast heeft ze een breed netwerk waaronder een jurist, psychiater, arbeidsdeskundige, Wajongspecialist, Runningtherapeut etc. Op die manier is de juiste expertise altijd binnen handbereik.

Poppetje Blauw staat voor kwaliteit en vertegenwoordigt een methodische aanpak waarbij alle noodzakelijke thema’s hun aandacht krijgen.

Zo is iedereen verzekerd van maatwerk en zekerheid.

Lees meer> Hoe ziet een traject eruit?

Vorige: Wat doet poppetje Blauw?|