Bij welke vraagstukken?

Gewenste verandering

Soms komen werkgevers en werknemers op het punt dat verandering wenselijk is.

  • Het kan gedwongen of pure noodzaak zijn. Bijv. als een werknemer door verzuim langdurig uitvalt en de wet Poortwachter maatregelen voorschrijft.
  • Het kan zijn omdat de organisatie groeit en een andere invulling van de functies wenselijk is.
  • Of een reorganisatie vraagt om acties als outplacement.
  • Het kan zijn dat ‘blijvend ontwikkelen’ onderdeel van de bedrijfsfilosofie op HR-beleid is.
  • Het kan zijn dat je meer uit een werknemer wilt halen of zijn potentie wil weten.

Wat de motivatie ook is: HRM, goed werkgeverschap, financiële redenen, wettelijke verplichtingen, ontwikkelingsbehoefte van werknemer en/of organisatie, er moet dan iets gebeuren.

Wie gaat het doen?

Het ontbreekt de organisatie aan tijd, expertise, inzicht, vaardigheden, of gepaste afstand tot de werknemer. Dan is er behoefte aan goed advies, een deskundige of iemand die ontzorgt.

Behoefte aan:

  • een adviseur die veel weet over de Wet Poortwachter en re-integratieverplichtingen of het voorkomen van een 3e sanctiejaar,
  • een coach die snapt hoe het nieuwe solliciteren werkt,
  • een trajectbegeleider die actief mee zoekt voor een nieuwe baan,
  • een deskundige die aan de slag gaat om vast te stellen welke talenten, kwaliteiten er in huis zijn of ontwikkeld kunnen worden.
  • een professional die  loopbaanbegeleiding, assessments, en vele andere interventies in kan zetten, afgestemd op de vraag en behoefte van beide partijen.

De oplossing

In deze gevallen biedt Poppetje Blauw de oplossing. In de vorm van  een outplacementtraject, een 2e spoor traject, een loopbaantraject, jobcoaching en advies.

Hiermee verklein je financiële risico’s zoals een 3e sanctiejaar, heb je meer zekerheid dat er aan verplichtingen voldaan is, ontstaan er nieuwe inzichten, verlopen veranderingen succesvoller,  en draagt de investering in een traject of advies bij aan een vitale toekomst voor organisatie en medewerker.

 Lees meer.. 

Handige links