6 tips tegen stressgerelateerde vermoeidheid

Nikki Kikken en Franca van Dalen |Gezondheidsnet.nl |Gepubliceerd: 01-03-2017 | Gewijzigd op: 02-03-2017

 Waarom word je moe van stress?

Een drukke baan, rijk sociaal leven, een paar hobby’s en misschien een gezin om voor te zorgen; de meeste mensen hebben het maar druk. Daarnaast vragen social media en je smartphone continu aandacht. Geen wonder dat je gestrest en moe bent. Waarom word je eigenlijk zo moe van stress? En hoe voorkom je dat die vermoeidheid uitmondt in een burn-out?

 

Aanhoudende vermoeidheid is een van de eerste symptomen van je lichaam dat het allemaal wat teveel wordt. Wanneer je langdurig veel stress (1), angsten of spanningen ervaart, schiet het lichaam namelijk in de bekende ‘vecht-of-vluchtstand’, waarbij onder andere de hartslag en de ademhalingsfrequentie omhoog gaan. Zowel lichaam als geest maken overuren en hebben geen tijd om te herstellen; iets wat veel energie kost. Dit ‘energielek’ is een van de veroorzakers van stressgerelateerde  vermoeidheid, maar ook de hormoonhuishouding speelt hier een belangrijke rol in. Read more

‘Mooie arbeidscijfers’

 Kennisnieuwsbrief februari 2017
‘Mooie arbeidsmarktcijfers’
Het herstel van de economie en de arbeidsmarkt in 2016 was sterker dan verwacht. Toch hoor je vanuit de praktijk relatief veel geluiden over twijfel en onzekerheid. Langdurig werklozen herkennen zich nauwelijks in de mooie arbeidsmarktcijfers.

In 2016 kwamen er ruim 100.000 werkenden bij. De werkloosheid vertoonde het afgelopen jaar de sterkste daling in tien jaar. Natuurlijk is het zo dat het aantal werklozen in Nederland nog een stuk hoger is dan in 2008, maar over het geheel bezien was 2016 een arbeidsmarktjaar met stevig herstel. Daarnaast ontwikkelde het vertrouwen onder consumenten en bedrijven zich positief.

Gevoel van onzekerheid

Een overgrote meerderheid van de werkenden heeft nog steeds een vaste baan. Hoewel er inmiddels ook weer meer vaste banen bij komen, neemt het aandeel flexibele banen in de werkgelegenheidsgroei toe. Dit laatste kan mensen een gevoel van onzekerheid geven. Bovendien zijn er nog vaak geluiden van mensen die al lang en tevergeefs op zoek zijn naar een baan en zich naar eigen zeggen suf solliciteren. Een aantal betwijfelt of zij ooit nog een baan zullen vinden.

Niet in gelijke mate

De arbeidsmarkt trekt aan, maar niet voor iedereen in gelijke mate. Bijvoorbeeld de groep die al minstens een jaar op zoek is naar werk. Hoewel het aantal langdurig werklozen afneemt, is hun aandeel binnen de totale groep werklozen nog steeds erg hoog. Dit speelt het sterkst onder 50-plussers. Twee op de drie werkloze 50-plussers zoeken al minimaal een jaar naar werk. Juist zij zeggen: ‘Mooie arbeidsmarktcijfers hoor, maar ik dan?’ en ‘Minder mensen in de WW? Fijn, maar velen komen daarna in de bijstand of hebben helemaal nergens meer recht op.’

Ouderen profiteren later

De werkloosheid is in 2016 gelukkig ook onder 50-plussers gedaald. Zij slaagden er het afgelopen jaar vooral meer in hun baan te behouden. Toch zien we in de cijfers over 2016 dat een op de drie 50-plussers in 2016 de WW pas verliet op het moment dat zij de volledige uitkeringstermijn hadden doorlopen. Zij slaagden er tijdens hun uitkeringsperiode niet in om (voldoende) werk te vinden. Een groot deel van hen verloor zijn baan in 2013 – een rampjaar voor de arbeidsmarkt met een recordaantal bedrijfsfaillissementen – ofbegin 2014 toen de werkloosheid een dieptepunt bereikte. Toen de arbeidsmarkt in de loop van 2014 de eerste tekenen van herstel vertoonde, groeide het aantal 50-plussers dat hun baan verloor nog door. Sterker nog, pas in 2016 daalde voor het eerst in 5 jaar de instroom in de WW onder 50-plussers weer. Zoals vaker gebeurt, profiteren als eersten de jongeren van het herstel. Pas later komen de hogere leeftijdsgroepen aan de beurt.

Nauwelijks herkenning

Het is begrijpelijk dat de groep die inmiddels langdurig werkloos is – en daarbinnen vooral 50-plussers – zich niet of nauwelijks herkent in de mooie arbeidsmarktcijfers. Ruim een kwart van degenen die al minimaal een jaar een WW-uitkering hebben, zoekt primair een administratieve functie. Zij moeten opboksen tegen een enorme onderlinge concurrentie en daarbij het feit dat veel traditionele administratieve banen door digitalisering zijn verdwenen of nog zullen verdwijnen. Gelukkig worden steeds meer mensen zich bewust van de noodzaak voor een ‘plan B’, en ondernemen hierop actie.

Meer kansen

Hoewel het totaal aantal vacatures in 2017 stijgt naar bijna een miljoen, is het allerminst vanzelfsprekend dat langdurig werklozen nu wel in groten getale werk vinden. Een actief zoekgedrag en moed houden, is nu voor deze groep misschien wel belangrijker dan ooit. Er komen meer kansen, maar deze liggen niet voor het opscheppen. Gericht netwerken is een cruciale factor. Uiteraard zijn er werkgevers nodig om langdurig werklozen aan werk te helpen. Dit kan bijvoorbeeld in combinatie met het tijdelijke instrument Brug-WW. De werkgever neemt dan een WW’er in dienst en biedt hem omscholing, terwijl hij de werknemer gedurende de scholingsuren geen loon hoeft te betalen.

Nu de roep om talent vanuit werkgeverszijde luider wordt en zij ‘zij-instroom’ vanuit andere branches serieus overwegen, moet het toch mogelijk zijn om ook sollicitanten uit de groep langdurig werklozen een kans te bieden. Wordt het herstel van de arbeidsmarkt ook werkelijkheid voor langdurig werklozen of blijft het voor hen bij mooie cijfers?

Rob Witjes, Hoofd Arbeidsmarktinformatie en -advies UWV

Overpeinzing

Verdrink niet in je zorgen
Toen iemand de Dalai Lama vroeg wat hem het meest verbaasde aan de mensheid, was dit zijn antwoord: “De mens zelf. Want hij geeft zijn gezondheid op om geld te verdienen. Dan geeft hij zijn geld uit om terug gezond te worden. En dan is hij zo bang van de toekomst dat hij niet van het heden kan genieten. Het gevolg is dat hij noch in het heden, noch in de toekomst leeft. Hij leeft alsof hij nooit zal sterven en dan sterft hij zonder ooit geleefd te hebben.

uit: Tijdschrift voor Coaching

Afweersysteem stress stamt nog uit de oertijd

09-02-2017 14:20 | NOS Nieuwsuur

Het menselijk lichaam kan niet zo goed tegen stress, omdat het niet gebouwd is voor de eisen en spanningen van de huidige tijd. Daarom krijgen veel mensen een burn-out of zijn depressief. Dat schrijven hoogleraar psychiatrie Witte Hoogendijk en journaliste Wilma de Rek in het nieuwe boek ‘Van big bang tot burn-out’.

Beide auteurs pleiten voor een radicaal andere kijk op stress. Ze zijn bijvoorbeeld kritisch over de verslaving aan mobiele telefoons, en de eisen die werkgevers aan hun personeel stellen.  Read more

Rol leidinggevende cruciaal bij voorkomen burn-outs

Nieuwsbericht | 14-11-2016 | 08:43

Bijna 2,7 miljoen werknemers in Nederland hebben te maken met een hoge werkdruk. Ongeveer een miljoen werknemers loopt het risico op een burn-out. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS blijkt dat vooral werknemers met een hoge werkdruk en weinig steun van hun leidinggevende een hoog risico op een burn-out hebben.

Read more

Verzuim. Welke verplichtingen vanuit de Wet Poortwachter?

Welke verplichtingen stelt de Wet verbetering poortwachter aan werkgevers en werknemers?

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/wet-verbetering-poortwachter/vraag-en-antwoord/

Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding.

Voor het eerste jaar:

  • Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts.
  • Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.

Read more

80% van de 1e ziekmeldingen niet geregistreerd

Op de eerste ziektedag meldt 80% van de werkgevers niet meteen hun personeelslid ziek, zeker als ze maar op één dag afwezigheid rekenen. Komt dit heel vaak voor, dan mis je signalen die in de papieren kunnen gaan lopen.

Heel frequent kort verzuim leidt in 50% van de gevallen uiteindelijk namelijk ook tot langdurig verzuim. Vaker dan drie keer per jaar ziek kan reden zijn eens met de medewerker over zijn gezondheid te praten, zéker als de oorzaak hetzelfde is.

Empowerment van de zieke werknemer

Als een werkende een gezondheidsprobleem krijgt, dan heeft dat gevolgen voor zijn/haar werk en maatschappelijke functioneren. Dat besef en de aandacht daarvoor is bij de werkende zelf maar ook bij de professionals in de zorg niet altijd aanwezig. In het herstel- of re-integratieproces komt een zieke werkende bovendien in aanraking met verschillende 1e lijnsprofessionals, waardoor hij/zij de regie over zijn/haar herstel of re-integratie makkelijk kan verliezen. In onderstaande plaatje is dat in beeld gebracht.

Bron: sterk aan werk.info

 

sterknaarwerk-netwerk-bij-ziekte

Bekijk hier de animatie

Wij zijn ervan overtuigd dat als je de regie voert over je eigen herstel- of re-integratieproces de kans groter is op een snellere en duurzamere terugkeer in het arbeids- en maatschappelijk leven. Maar wat is er voor zelfregie nodig? Zowel bij de zieke werkende als bij zijn/haar adviseurs moeten de gevolgen van verzuim voor arbeid en het maatschappelijk functioneren een stevige plek hebben. Dat geldt ook voor de adviseurs die in zorg werken, zoals de huisarts, een psycholoog, de specialist en de verpleegkundige in het ziekenhuis.