Voor Cliënt (voor jou!)

Benutten van je mogelijkheden

Allereerst gaan we op zoek naar je talenten, kwaliteiten en mogelijkheden.

Daarbij staan we ook stil bij jouw persoonlijke verhaal en emoties. Door de loopbaanbegeleiding krijg je goed inzicht in wie je echt bent, wat je kunt en wat je wilt. Dit helpt gericht te zoeken naar andere werk en door dit inzicht krijg je meer geloof in je mogelijkheden en jezelf. Hierdoor kom je in je kracht.

Natuurlijk helpen positieve ervaringen je erbij, en soms is het nodig om middels training of scholing ontbrekende zaken aan te vullen.

Weten is 1, maar het doen vraagt om een gestructureerd en doelgericht plan, dat we samen maken en uitvoeren. Vaak moeten er ook nog zaken aanvullend geregeld worden, zoals bijv. opvang, vervoer, steun van thuis, voorzieningen, of financiële ondersteuning of heb je wat hulp nodig om gemotiveerd te blijven en drempels te slechten.  Poppetje Blauw zet haar kennis,  ervaring, tools en  netwerk in om je daar in te ondersteunen en je daarin zelfredzaam te maken.

Trajectopbouw voor jou

schema-traject-client

1. Zelfvertrouwen Persoonlijke assessment/testen, Verliesverwerking, Persoonlijke coachings-gesprekken, Vitaliteitsplan, wegnemen van belemmerende overtuigingen
2. Inzicht Loopbaanbegeleiding volgens de Methodiek van S&N: Wie ben ik/Wat wil ik/Wat kan ik?
3. Ontwikkeling
(kennis en vaardigheden)
Opdrachten, opleiding, training, E-learning, stage, werkervaringsplaats
4. Randvoorwaarden Inzicht in randvoorwaarden
Plannen en organiseren
Opdrachten- o.a. opbouw sociaal vangnet en netwerk
5. Procesbegeleiding Sturing en monitoring, coaching on the job, ondersteuning met kennis, ervaring, netwerk

Vorige: Hoe ziet een traject eruit | Volgende: Voor de Organisatie!