Empowerment van de zieke werknemer

Als een werkende een gezondheidsprobleem krijgt, dan heeft dat gevolgen voor zijn/haar werk en maatschappelijke functioneren. Dat besef en de aandacht daarvoor is bij de werkende zelf maar ook bij de professionals in de zorg niet altijd aanwezig. In het herstel- of re-integratieproces komt een zieke werkende bovendien in aanraking met verschillende 1e lijnsprofessionals, waardoor hij/zij de regie over zijn/haar herstel of re-integratie makkelijk kan verliezen. In onderstaande plaatje is dat in beeld gebracht.

Bron: sterk aan werk.info

 

sterknaarwerk-netwerk-bij-ziekte

Bekijk hier de animatie

Wij zijn ervan overtuigd dat als je de regie voert over je eigen herstel- of re-integratieproces de kans groter is op een snellere en duurzamere terugkeer in het arbeids- en maatschappelijk leven. Maar wat is er voor zelfregie nodig? Zowel bij de zieke werkende als bij zijn/haar adviseurs moeten de gevolgen van verzuim voor arbeid en het maatschappelijk functioneren een stevige plek hebben. Dat geldt ook voor de adviseurs die in zorg werken, zoals de huisarts, een psycholoog, de specialist en de verpleegkundige in het ziekenhuis.